Nezařazené

Monumentální památky tehdejšího světa

Sedm divů světa je celosvětově známý seznam starověkých staveb. Rozkládá se v oblasti Středozemního moře a na středním východě. Seznam byl sestaven řeckým Filónem Byzanstkým. Filón napsal krátký spis O sedmi divech světa. Avšak od dnešního se liší.
bohyně artemis
Tehdejší seznam sedmi divů světa máme z 18. století a zahrnuje tyto stavby:
§  Egyptské pyramidy v Gíze
§  Artemidin chrám v Efesu
§  Maják na ostrově Faru
§  Visuté zahrady Semiramidiny
§  Feidiův Zeus v Olympii
§  Mauzoleum v Halikarnassu
§  Rhodský kolo
V roce 2007 vznikl nový seznam, avšak dnes se budeme bavit o tom původním.
Egyptské pyramidy v Gíze
Egyptské pyramidy jsou z našeho staršího seznamu sedmi divů světa jediné, které se zachovaly do současnosti. Stavby byly postaveny 2550 před naším letopočtem a zásluhu mají Egypťané. Pyramidy jsou brány jako monumentální hrobky panovníků. Byly postaveny z dřeva, hliněných cihel a rohoží. Uvnitř najdeme rozsáhlý systém chodeb a komor. Ke komplexu také patřil chrám, kde se konaly pohřební obřady.
Cheopsova pyramida nebo také Chufevova je největší z pyramid. Ke vzniku se odhaduje, že byla potřeba přibližně 10 000 obrovských kamenných bloků.
Při vládě faraóna Rachefa se postavila sfinga – monumentální socha s tělem lva a hlavou Rachefa.
egyptské pyramidy
Artemidin chrám v Efesu
Chrám byl postavěn 550 před naším letopočtem a byl, stejně jako Diova socha, zničen požárem. Uvnitř chrámu se nacházela svatyně se sochou bohyně lovu, Artemis. Stavba měla obdélníkový tvar, zdobená kameny a drahokamy.
Po narození Alexandra Makedonského byl chrám podpálen šílencem Hérostratosem. Po několika letech se Alexandr rozhodl chrám obnovit. A proto přesná podoba není známa.
Chrám chátral několik let, až v 19. století anglický inženýr zjistil přesnou polohu, kde se chrám dříve tyčil, jako jedna z největších staveb v celé antické éře.
Maják na ostrově Faru
Svého času se maják nacházel v Egyptě u Alexandrie. Lidstvo nemůže maják ani rekonstruovat, protože nemá dostatečné spisy jak vypadal. Vyobrazen byl jen na tehdejších mincích. Maják se poničil při zemětřesení, stejně jako Rhodský kolos.
Přestože už existuje nový seznam sedmi divů světů, pro lidi, které zajímá historie tu pořád existuje tento seznam, kterým se připomíná, že lidstvo nepotřebuje techniku, aby vytvořilo něco tak famózního!