Nezařazené

Nadstandardní příslušenství zahrnujeme do standardního servisu


I s nÄ›kolika set tunovými bÅ™emeny nad hlavou můžete kráÄet v provozu Vaší firmy s lehkostí a bez obav. Záleží pouze na tom, zda se rozhodnete správnÄ› investovat do elektrického mechanického pojezdu, který si zasluhuje právem důvÄ›ru v souvislosti s výkonností i parametry bezpeÄnosti. Kladkostroje LIFTKET STAR pracují na principu dokonalé kooperace motoru, spojky a brzdy a uchycení bÅ™emene tak, aby bylo riziko naprosto eliminováno. Pevné uchycení na desku, pohyblivý hák i pojezdový vozík jsou komponenty, které jako doplňující přísluÅ¡enství pracují na naplňování efektivní manipulaÄní strategie.

NaÅ¡e elektrické pojezdy hájí bezpeÄnost a výkon

Dokonalá souÄinnost motoru, spojky a brzdy a pÅ™ipevnÄ›ní nákladu je spojovacím elementem vÅ¡ech typů pojezdových elektrických komponentů. Kladkostroje LIFTKET STAR pÅ™edstavují jedineÄného znaÄkového zástupce, kterému nechybí vÅ¡echny nepostradatelné znaky třídy bezpeÄné a výkonné manipulaÄní techniky. SáhnÄ›te do dimenze vysoce bezpeÄnostního a maximálnÄ› efektivního sortimentu ze série nÄ›meckého výrobce také právÄ› Vy.