Krása

Únikové místnosti vás zavedou do renesanční Prahy císaře Rudolfa II., nebo do druhé světové války

Historie únikových her je poměrně mladá, začaly se objevovat poprvé v západní Evropě v roce 2012 a o dva roky později pronikly i do České republiky. Jejich tvůrci se zřejmě inspirovali známou hrou v uzavřeném prostředí francouzské pevnosti Boyard. Únikové hry se však od této tradiční náročné procedury liší tím, že není vyžadována prakticky žádná fyzická zdatnost, neexistují zde překážky v podobě ozubených soukolí, šikmých plošin, strmých stěn, ani ve formě pavouků a hadů. Cílem hry je rozluštit tajný kód, hádanku, pochopit princip relikvií a na závěr uniknout z uzavřené místnosti.

dobrá hra

Enigma s psacím strojem byla pro mladé Američany nerozluštitelnou záhadou

Únikovka, aneb „Escape from the room“, se může vztahovat k různým tématům. Jednou z nejoblíbenějších je úniková místnost Enigma. Zavede vás do prostředí druhé světové války, název této zábavy totiž přímo souvisí s šifrovacím mechanismem používaným za války pro odesílání tajných depeší. Hráči jsou vtaženi do prostředí zamřížované cely, odkud se pokouší uniknout do kancelářských prostor, kde dále hledají tajné indicie a plány pro opuštění válečné lodě nebo ponorky. Součástí hry bývá i starý psací stroj a řada mladých lidí dnes vůbec takový přístroj nezná. O psacím stroji v Enigmě panuje dokonce neuvěřitelná story, kdy studenti z New Yorku zkoušeli ťukat prsty do kláves, a na černém válci nebylo nic patrné, tak stroj zas odložili. Teprve poté, co jim někdo musel vysílačkou poradit, aby vložili do válce list papíru, pochopili, o co se jedná.

starý stroj

Hry se mohou zúčastnit i handicapovaní lidé a není věkově omezena

Výhodou těchto her je, že se jich mohou účastnit i lidé na vozíčku, nemusí být nutně potemnělé a strašidelné, s hromadou kostí, lebek a zombie, celý vtip je o nasazení mysli, o rozmýšlení a zkoumání strategie a spojování logických souvislostí do jednoho celku.